Türkçe Sekülerleşme Külliyatı

Buradaki eserler sadece “sekülerleşme” kavramı baz alınarak seçildiler. Muhakkak ki gözden kaçmış kimi eserler olacaktır. Uyarılarınız ve hatırlatmalarınızla yakın zamanda daha iyi bir külliyat haline geleceği ümidindeyim.

Kategoriler

Kitaplar
Makaleler ve Kitap Bölümü
Doktora Tezleri
Yüksek Lisans Tezleri
Bonus

Kitaplar
 1. Volkan Ertit, 2019, Sekülerleşme Teorisi, Liberte Yayınları
 2. (Editörler) Mehmet Ali Kirman-Volkan Ertit, 2019, Sekülerleşme Tartışmaları, Kadim Yayınları
 3. Halil Aydınalp, 2018, Din ve Dünyevileşme Kuzey Kıbrıs Örneği, Çamlıca Yayınları
 4. Bryan Wılson, 2017, Seküler Toplumlarda Din (Çev. Ömer Faruk Darende), Pegem Yayınları
 5. Thomas Luckmann, 2016, Görünmeyen Din, Rağbet Yayınları
 6. Ali Kirman- İhsan Çapçıoğlu, 2015, Sekülerleşme, Otto Yayınları
 7. Peter L. Berger, 2015, Kutsal Şemsiye, Rağbet Yayınları,
 8. Ali Köse, 2014, Kutsalın Dönüşü, Timaş Yayınları
 9. José Casonava, 2014, Modern Dünyada Kamusal Dinler, Sakarya Üniversitesi Kültür Yayınları.
 10. Tayfun Atay, (2012). Din Hayattan Çıkar. İstanbul: İletişim.
 11. İhsan Çapcıoğlu, 2011, Modernleşen Türkiye’de Din ve Toplum, Otto.
 12. Mehmet Özbay, 2008, Sekülerleşme ve Din,
 13. Mehmet Ali Kirman, (2005), Din ve Sekülerleşme, Karahan Kitapevi
Makaleler ve Kitap Bölümü
 1. Volkan Ertit’in Makaleleri için tıklayınız.
 2. Steve Bruce, 2015, Gereksiz Fikir Değişikliği: Berger ve Sekülerleşme. (Çev. M.A. Kirman), Ed. M. A. Kirman & İ. Çapcıoğlu). Sekülerleşme Klasik ve Çağdaş Yaklaşımlar. Ankara: Otto. 235-252.
 3. Peter Berger, (2014). Dinin Krizinden Sekülerizmin Krizine. (Ed. A. Köse). Kutsalın Dönüşü. İstanbul: Timaş. 100-115.
 4. Peter Berger, (2014). Sekülerizmin Gerilemesi. (Ed. A. Köse). Kutsalın Dönüşü. İstanbul: Timaş. 40-59.
 5. Mehmet Ali Kirman, (2013). Rasyonel Seçim Kuramı. KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, (22), 66-98.
 6. Ramazan Uçar & Adnan Selman, (2012). Din-Rasyonel Seçim-Dini Pazar. Toplum Bilimleri, (6), 41-56.
 7. Tayfun Amman, (2010), Ailenin Açık ve Örtük Sekülerleşmesinin Sosyolojik Analizi. (Ed. M. F. Bayraktar). Aile ve Eğitim. İstanbul: Ensar Neşr. 41-70.
 8. Peter Berger, (2008). Sekülerleşme Yanlışlandı. (Çev. M. A. Kirman). Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XLIX (1), 271-281.
 9. Peter Berger, (2002). Günümüz Din Sosyolojisi Üzerine Düşünceler. (Çev. İhsan Çapcıoğlu). Dinî Araştırmalar, 5 (13), 187-198.
Doktora Tezleri
 1. Kadriye Durmuşoğlu, (2019), Türkiye’de Sosyal Değişim Sürecinde Sekülerleşme Eğilimleri Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme (Tez Danışmanları Abdurrahman Kurt ve Kemal Ataman)
 2. Mustafa Sarmış, (2016), Sinema ve Din (Sekülerleşme Bağlamında Hollywood Sineması Örneği). (Tez Danışmanı Mehmet Bayyiğit)
 3. Ekber Şah AHMADİ, (2016). Bir Sekülerleşme Teorisi Olarak Varoluşsal Güvenlik Teorisinin Analizi. (Tez danışmanı Kemal Ataman)
 4. Fatih ÖZTAŞ, (2016), Türk Basınında Din-Sekülerleşme İlişkisi (2007 Sonrası). (Tez Danışmanı Fazlı Polat)
 5. Lütfü Ülver, (2013), Peter L. Berger ve Rodney Stark’ın Din Kuramlarında Dinsel Çoğulculuk Anlayışı. (Tez Danışmanı Adil Çiftçi)

Yüksek Lisans Tezleri
 1. Melek Akgün, (2019), Kutsal ve Seküler Düalizminde Seküler Kutsallığın Kuramsal Bir Değerlendirmesi (Tez Danışmanı Şerif Esendemir)
 2. Feyza Nur Alparslan Özkan, (2019), Sekülerleşmede Yeni Boyutlar Dindarların Sekülerleşmesi Süreci. (Tez Danışmanı Handan Akyiğit)
 3. Abdülkadir Cansız, (2017), Türkiye’de Sosyal Hayatta Sekülerleşme ve Göstergeleri (Tez Danışmanı Ali Coşkun)
 4. Semra Hacıoğlu, (2016), Sekülerleşme Sürecinin Muhafazakâr Kadın Algısı Üzerindeki Etkileri. (Tez Danışmanı Ali Akdoğan)
 5. Ömer Faruk Darende, (2015), Sekülerleşme Tartışmaları ve Bryan Ronald Wılson (Tez danışmanı Mehmet Ali Kirman).
 6. Armend Crnovršanin,(2015), Sekülerleşmenin Sonu mu Peter Berger ve Bosna Hersek Örneğinde Sekülerleşmenin Sonu Tartışması (Tez Danışmanı Recep Şentürk)
 7. Ayşenur Sönmez Kara, (2013), Sekülerleşme Teorisi Ve David Martın’in Yaklaşımı (Tez Danışmanı Vejdi Bilgin)
 8. Sebiha Kahraman, (2010), Türkiye’de Sekülerleşme Perspektifinden Dini Pratiklerdeki Değişmeler (Dib Din Şurası Kararları Örneği) (Tez Danışmanı Hüsnü Ezber Bodur)
 9. Mehmet Fatih Güloğlu, (2010), Kentte Kalış Süresi ve Sekülerleşme Seyhan Örneği (Tez Danışmanı Cahit Aslan)
 10. Ali Bayer, (2006). Sosyolojik Perspektiften Sekülerleşme ve Din İlişkisine Yeniden Bakış. (Tez danışmanı Mehmet Ali Kirman).
Bonus
 1. Besim Dellaloğlu’nun Röportajı: Sekülerlik ve Laiklik
 2. Tarık Beyhan, 2016, Sekülerleşme Panel Notları, Liber+ Dergisi, 2 (7), 6-21
  (Panelistler: Besim Dellaloğlu, Binnaz Toprak, Meyda Yeğenoğlu, Boris van der Ham)

başa dön