Tartışma

2015 yılında “Endişeli Muhafazakarlar Çağı” kitabıma dair iki kitap kritiği yayımlandı. Faruk Karaarslan ve Adem Sağır’ın makaleleri genel olarak iddia ettiğim şeylere getirilen eleştirilerin özeti durumundaydı. Ancak iki hocam da benim ortaya koyduğum tanım üzerinden değil, kendi sekülerleşme tanımlarını merkeze alarak benim iddialarımı eleştirmişlerdi. Bunun üzerine 2017 yılında iki hocamın iddialarını değerlendirdiğim bir makale yayımladım. Bu 3 makalenin bir arada okunmasının sekülerleşme tartışmalarını besleyeceği kanısındayım.
Not: 2017 yılına kadar “metafizik” olarak kullandığım kavramı 2018 yılından itibaren “doğaüstü” ya da “doğaüstü alan” şeklinde kullanmaya başladım.

  1. Faruk Karaarslan, İnsan ve Toplum Dergisi, Kitap Kritiği
  2. Adem Sağır, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Kitap Kritiği
  3. Volkan Ertit, Mütefekkir Dergisi, Din Merkezli Sekülerleşme Kavramı Yerine Metafizik Merkezli Sekülerleşme Kavramı