Sekülerleşme Teorisi Kitabı

Sekülerleşme Teorisi kitabım, Ocak ayının 2019 yılında yayımlandı. Aşağıdaki bölüm, kitabın “içindekiler” bölümünü içeriyor. Okumak istediğiniz bölüme tıklayarak PDF’ini ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

SEKÜLERLEŞME TEORİSİ
Sekülerleşen Türkiye’nin Analizi

Kısaltmalar
Tablolar, Şekiller ve Kutular
Editörden
Teşekkür
Steve Bruce’a Teşekkür
Okur’a
Besim F. Dellaloğlu: Volkan Ertit Ne Yapmaya Çalışıyor?
Çalışmanın Kurgusu

 BÖLÜM 1: Sekülerleşme Nedir? (Bölümün Video linki)

 1. Sekülerleşmenin Tanımı
 2. Neden Doğaüstü Merkezli Bir Kavrama İhtiyaç Duyuldu?

BÖLÜM 2: Sekülerleşme Ne Değildir? (Bölümün Video linki)

 1. Sekülerleşme Dinsizleşme Değildir.
 2. Sekülerleşme Laikleşme Değildir.
  2.1. Laiklik Neden Sekülerleşmeden Farklıdır?
  2.2. “Tarih”teki Laiklik.
  2.3. Laikliğin Sekülerleşme Yerine Kullanıldığı Örnekler
 3. Sekülerleşme Çağdaşlaşma ya da Ahlâksızlaşma Değildir
  3.1. Birinci Yargı: Çağdaşlaşma Olarak Sekülerleşme.
  3.2. İkinci Yargı: Ahlâksızlaşma Olarak Sekülerleşme.
 4. Sekülerleşme Dünyevileşme Değildir. (Bu bölümün makalesi yayım aşamasında)

BÖLÜM 3: Sekülerleşme Kavramının Tarihi (Bölümün Video linki)

BÖLÜM 4: Sekülerleşme Teorisi (Bölümün Video linki)

 1. Sekülerleşme Teorisini Formülize Etmek

BÖLÜM 5: Sekülerleşme Teorisinin Birinci Ayağı: Bilimsel Gelişmeler (Bölümün Video linki)

 1. Bilim ve Din Arasında “Varsayılan” Sıfır-Toplamlı İlişkinin Kökeni.
 2. Bilimsel Gelişmeler Sekülerleşmeyi Nasıl Hızlandırır
  2.1. Rasyonel Düşüncenin Artışı ve Sekülerleşme
  2.2. Modern Tıbbın Gelişimi ve Sekülerleşme.
  2.3. Doğanın Kontrol Altına Alınması ve Sekülerleşme.
  2.4. İnternet / Sosyal Medya ve Sekülerleşme.
        2.4.1. Yeni Toplumsallaşma Süreci
       2.4.2. Kolaylaşan Flört Süreci
 3. Sonuç

BÖLÜM 6: Sekülerleşme Teorisinin İkinci Ayağı: Kapitalizm (Bölümün Video linki)

 1. Kapitalizm Nedir.
 2. Kapitalizm Sekülerleşmeyi Nasıl Hızlandırır
  2.1. Ekonomik Alanın Dinden Uzaklaşması ve Sekülerleşme
  2.2. Geleneksel Aile Yapısının Dönüşümü ve Sekülerleşme
  2.3. Yaşam Standardında Yükselme ve Sekülerleşme
  2.4. Devlet Otoritesinin Azalması ve Sekülerleşme
 3. Sonuç

BÖLÜM 7: Sekülerleşme Teorisinin Üçüncü Ayağı: Kentleşme (Bölümün Video linki)

 1. Mobilizasyon ve Sekülerleşme
  1.1. Farklı Yaşam Tarzlarına Tahammül Etmeyi Öğrenme
  1.2. Kutsal Güç Odaklarının Prestij Kaybetmesi
  1.3. Kutsal Mekânlardan Uzaklaşmak.
 2. Özel Yaşam Alanlarının Yaygınlaşması ve Sekülerleşme
 3. Eğitim Olanaklarının Artışı ve Sekülerleşme
  3.1. Artan evlilik dışı yakınlaşmalar
  3.2. Bireyselleşen kadınlar
  3.3. Daha toleranslı olma
 4. Sonuç

BÖLÜM 8: Sekülerleşme Teorisi Ne Değildir? (Bölümün Video linki)

 1. Sekülerleşme teorisi ilerici ya da sekülerist bir ideoloji değildir
 2. Sekülerleşme teorisi toplumların aynı şekilde sekülerleşeceğini iddia etmez
 3. Sekülerleşme teorisi modernleşmenin ateistleştireceğini iddia etmez
 4. Sekülerleşme teorisinin başat unsuru ibadet etme oranları değildir
 5. Sekülerleşme teorisi lokal değildir

BÖLÜM 9: Diğer Teoriler (Bölümün Video linki)

 1. Dinî Pazar Modeli (DPM)
 2. Varoluşsal Güvenlik Teorisi (VGT)
 3. Dinî Bireyselleşme Teorisi (DBT)

BÖLÜM 10: Türkiye’nin Sekülerleşme Pratiği (Bölümün Video linki)

 1. Modernleşen Türkiye
 2. Sekülerleşen Türkiye
  2.1. Azalan İbadet Etme Oranları
  2.2. Evlilik Dışı İlişkilerin ve Boşanmaların Yaygınlaşması
       2.2.1. Nikâhsız Birliktelikler
       2.2.2. Boşanmalar
       2.2.3. Azalan Çocuk Sayısı
  2.3. Türkiye’nin Yeni Gerçekliği: Eşcinseller
  2.4. Modernleşmeyle Etkisi Azalan Halk İnançları
  2.5. Daha Kadınsı ve Erkeksi Kıyafet Kodları
  2.6. İslam’ın Azalan Etkisi
       2.6.1. Kanaat Önderliğinden Devlet Memurluğuna, İmamlar
       2.6.2. Eskinin Temsilcisi, Alevi Dedeler
       2.6.3. Bebek İsimlerindeki Dönüşüm
  2.7. Seküler Söylemin Artışı
  2.8. Medyadaki Değişim
  2.9. Etkisi Azalan Alevilik ve Sünnilik
 3. Karşı Argüman

BÖLÜM 11: Sonuç

BÖLÜM 12: Kısa Sorular / Kısa Cevaplar 

    (Bölümün Video linkleri: Video 11  / Video 12 / Video 13)

Referanslar

başa dön